Endret: 1 okt 2019     Opprettet: 25 sep 2019

Utviklingen i nabolaget - status september 2019

Malerhaugveien 34 befinner seg i et spennende område i rivende utvikling. I tillegg til boligprosjektene på hver sin side av oss, anlegges det bekk foran oss og boligprosjekter på andre siden av gaten.

LillebergtunetFra å være eneste blokk omkranset av industri-, nærings- og kontorbygg har mye skjedd i Malerhaugveien. Per september 2019 har nye naboer begynt å flytte inn i Ensjøhøyden (Stålverksveien 1), og i Lillebergtunet (Grenseveien 69) er de snart ferdige med byggearbeidet. 

EnsjøhøydenØstre bekkedrag med en hyggelig turvei anlegges foran oss, og de er i full gang med å bygge ut det grønne og innbydende området på Lillebergtunet. 

På andre siden av Malerhaugveien er det flere planer på gang. Blant annet skal OBOS bygge et større boligprosjekt i Grenseveien 71 og Neptune Properties skal bygge et annet prosjekt i Malerhaugveien 25. Videre bortover Malerhaugveien er det en rekke boligprosjekter, blant annet i Malerhaugveien 19-23. Med andre ord vil Malerhaugveien bli et nabolag preget av boliger og beboere. 

Hos Oslo kommune finner du status i reguleringssakene, og på bloggen Ensjø aktuell informasjon finner du siste nytt om utviklingen i området. 

Malerhaugveien