21 okt 2017

BRANNINSTRUKS MALERHAUGVEIEN 34 SAMEIET

Ved brann

  • Varsle


Hvis alarmen ikke er utløst, bruk manuell brannmelder - dette vil varsle andre beboere og brannvesen.

  • Prøv å slukke

Er det lite branntilløp, prøv å slukke med husbrannslange eller pulver/skum apparat. Ikke utsett deg selv for fare.

  • Evakuer

IKKE gå inn i røyk! Er det røyk i rømningsveien, gå tilbake til egen leilighet, eventuelt balkong, og påkall brannvesenets oppmerksomhet eller ring 110. Hjelp andre som trenger det ved evakuering. Evakuer til møteplass, og informer brannvesen hvor det brenner.

 

Ved brannalarm:

 

Sjekk om det er din detektor som har utløst alarmen (rødt lys lyser konstant) - detektor skal IKKE fjernes.

 

Forlat leiligheta og gå til møteplass utenfor bygget.

 

Ikke bruk heis.

 

Hjelp andre som måtte trenge det.

 

Sjekk gjerne om det er i din oppgang alarmen er utløst på vei ut (på branntavla ved inngangen i hver oppgang), og gi beskjed til brannvesen så de kommer raskest mulig til en eventuell brann.

 

Gå til møteplass. Vent her til alarm er tilbakestilt, eller vent på videre info fra brannvesen.

 

 

Gjør deg kjent med

 

  • Rømningsveier

Hele fellesarealet er definert som rømningsvei. Derfor skal det ikke oppbevares eiendeler utenfor leilighet, bod eller p-plass.

 

Sjekk også alternative rømningsveier.

 

  • orienteringsplan

Orienteringsplanen står ved brannmannspanelet ved hver oppgang. Her vil du kunne se hvor detektoren er utløst.

 

  • slukke utstyr

Det er montert husbrannslange under vasken i hver leilighet. Det kan være lurt å teste denne i dusjen, så du har erfaring med hvordan du bruker den før det er behov. Du må også åpne ei kran under vasken for å få vann i husbrannslangen. Slukkeapparat er montert i alle leiligheter, samt i fellesareal. Det er også sprinkleranlegg i alle leiligheter og fellesareal - vær forsiktig så du ikke utløser denne.

 

  • Brannalarm anlegg

Hver leilighet har detektor (med et unikt nummer) koblet til sentralt varslingsanlegg, som varsler hele sameiet og brannvesen ved alarm. Detektoren sitter i taket, som regel i gangen i hver leilighet.

 

Detektoren skal under ingen omstendigheter fjernes! Blir den fjernet, kommer en melding på panelet, og det vil medføre gebyr på kr 1000,- da vi må bestille service på anlegget.

 

  • leilighetsnummer

Hver leilighet skal ha et nummerskilt på utsiden av leilighetens ytterdør. Sjekk at du har dette, å se på orienteringsplanen at nummeret stemmer med leilighetsnummeret ditt.

 

 

 

 

MØTEPLASS

 

Møteplass ved evakuering av bygget er utenfor Malerhaugveien 25 (Proxll) rett over gata for 34B.